Grafy

Grafami możemy nazwać zbiór kropek i kresek 🙂 Niezbyt to naukowe więc poprawie się. Grafy to zbiór wierzchołków i krawędzi. Krawędzie łączą wierzchołki. Zbiór wierzchołków oznaczamy zazwyczaj Vg – od Vertx a zbiór krawędzi oznaczamy Eg – Edges.

Continue reading „Grafy”

Ewaluacja algorytmu ML, krótka historia o detektorze pożaru i Titanicu

Wśród algorytmów ML znajdują się takie, które mają zaklasyfikować zdarzenie do jednej z 2 możliwych kategorii. Przykładowo na portalu Kaggle można znaleźć dataset z informacjami na temat ludzi płynących na statku Titanic.

Continue reading „Ewaluacja algorytmu ML, krótka historia o detektorze pożaru i Titanicu”

Cykl eksperymentu Data Science

Danologia, bo tak nazywa się interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca zbiory danych do wnioskowania i wyciągania spostrzeżeń, związana jest z wykorzystaniem statystyki, eksploatacją danych, uczeniem maszynowym, wiedzą dziedzinową, a na końcu prezentacją danych i wyciągniętych wniosków.

Continue reading „Cykl eksperymentu Data Science”